W ramach kursowych zajęć dydaktycznych „Odnawialne źródła energii” studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku EKOBIZNES z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 27 października 2021 roku odwiedzili gminę Orla.

Głównym celem wizyty młodzieży była Farma Wiatrowa Orla. Studenci mieli okazję obejrzeć wiatraki w pobliżu wsi Krywiatycze oraz poznać zasady ich działania. Informacje na ich temat przekazali Pan Adam Kraśko oraz Pan Jarosław Stokowski starsi technicy serwisu firmy NORDEX. 

Studentom przekazano również informacje na temat projektu grantowego realizowanego przez Gminę Orla pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, w ramach RPO województwa podlaskiego. Odwiedzili oni także stację uzdatniania wody w Orli, która wykorzystuje energię z paneli fotowoltaicznych. W Gminnym Centrum Kultury, studenci poznali wiele ciekawych, współczesnych aspektów działania gminy, które omówił Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk.

Na zakończenie wizyty młodzież miała okazję zwiedzić jeden z najcenniejszych zabytków w Orli – Synagogę.