Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstw: wiążącej i ścieralnej), wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy z kruszywa naturalnego oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Całkowita wartość zdania zgodnie umową wynosi 597 239,80 zł i zostanie pokryta w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany termin zakończenia przebudowy przedmiotowej drogi – 30 czerwca 2021 r.

droga

rozkopana droga