12 sierpnia podczas Pikniku rodzinnego w Spiczkach odbyła się pogadanka z udziałem przedstawicieli Policji Pani Haliny Sacharczuk i Pana Krzysztofa Kozłowskiego na temat Przeciwdziałania zjawiskom przemocy.

            Akcja została przeprowadzona w ramach realizowanego przez Gminę Orla, z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, Projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

            W świetlicy można było również obejrzeć plakaty wykonane przez uczestników warsztatów zrealizowanych w ramach wyżej wspomnianego Projektu.

            Po wysłuchaniu pogadanki uczestnicy spotkania częstowali się wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Spiczkach z wykorzystaniem nabytych sprzętów sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.