Piknik z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” – to wydarzenie, które organizowane jest we współpracy z samorządami, będącymi członkami Stowarzyszenia.
28 marca b.r. Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla oraz pani Urszula Janiel p.o. Dyrektora GOK w Orli podpisali z władzami LGD „PB” porozumienie dotyczące organizacji w dniu
4 czerwca 2022 r. w miejscowości Malinniki pikniku – imprezy rekreacyjnej. Podczas imprezy przewidziane są m.in. występy zespołów, atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie przedstawiony w okresie późniejszym. Już dziś zapraszamy.