OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 52/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 5 października 2021 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla

ogłaszam nabór uzupełniający wniosków o przyznanie grantu.

Wnioski o przyznanie grantu można składać tylko w formie papierowej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Orla lub za pośrednictwem operatora pocztowego od dnia 6 października 2021 r. do dnia 19 października 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z § 5 ust. 18 Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” – Gmina Orla zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w pierwszej kolejności Grantobiorcy, który będzie zainteresowany wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych (w celu osiągnięcia wskaźników projektu zgodnie z wnioskiem złożonym do IZ RPO WP).

Warunki uczestnictwa w Projekcie grantowym szczegółowo określa Regulamin naboru i realizacji Projektu. Udział w Projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe z terenu Gminy Orla. Wysokość grantu wynosi do 75% kosztów realizacji Projektu, z uwzględnieniem limitów opisanych w Regulaminie.

Informacji w zakresie naboru udziela pracownik Urzędu Gminy Orla: Pani Urszula Czykwin, pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowych informacji i wyjaśnień w kwestiach technicznych dotyczących instalacji OZE udzielają wyłonieni Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

1) Pan Dariusz Link – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dostępny pod nr telefonu 508 378 275.

2) Pan Stanisław Kuźmiński – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej (instalacje kolektorów słonecznych) dostępny pod nr telefonu 602 593 982.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

REGULAMIN

Wniosek o udzielenie grantu

Umowa powierzenia grantu