HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

L.p.

Sołectwo

Termin zebrania

data i godzina

1.

Spiczki

15.07.2024 r. godz. 1000

2.

Mikłasze

15.07.2024 r. godz. 1200

3.

Reduty

15.07.2024 r. godz. 1400

4.

Szczyty - Nowodwory

16.07.2024 r. godz. 1000

5.

Szczyty - Dzięciołowo

16.07.2024 r. godz. 1200

6.

Szernie

16.07.2024 r. godz. 1400

7.

Wólka

17.07.2024 r. godz. 1000

8.

Krywiatycze

17.07.2024 r. godz. 1200

9.

Koszele

17.07.2024 r. godz. 1700

10.

Koszki

18.07.2024 r. godz. 1000

11.

Gredele

18.07.2024 r. godz. 1200

12.

Malinniki

18.07.2024 r. godz. 1600

13.

Moskiewce

19.07.2024 r. godz. 1000

14.

Wólka Wygonowska

19.07.2024 r. godz. 1130

15.

Czechy Zabłotne

19.07.2024 r. godz. 1330

16.

Oleksze

22.07.2024 r. godz. 1000

17.

Dydule

22.07.2024 r. godz. 1130

18.

Pawlinowo

22.07.2024 r. godz. 1430

19.

Orla

23.07.2024 r. godz. 1700

20.

Topczykały

24.07.2024 r. godz. 1000

21.

Paszkowszczyzna

24.07.2024 r. godz. 1200

22.

Gregorowce

24.07.2024 r. godz. 1400