Orlanie

Zespół "Orlanie" od ponad 60 lat jest naszym lokalnym bogactwem, ma wspaniały dorobek. Przyczynił się do pielęgnowania i upowszechniania tradycji i kultywowania dorobku przodków. Reprezentuje i zachowuje unikalną kulturę i język białoruski. Stanowi wizytówkę gminy.

W czasie swego długiego istnienia wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia. Corocznie uczestniczy w różnorodnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Orli i Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Białymstoku. W jego wykonaniu piękne białoruskie i polskie, bogate w treści i miłe sercu, melodie i piosenki zachwycają każdego słuchacza.

Zespół ma bogata historię. Założycielem, kierownikiem i zarazem dyrygentem do roku 1963 był Radion Ogijewicz - psalmista orlańskiej cerkwi w latach 1929 - 1963. Początkowo zespół nosił nazwę "Mandolinistów - Śpiewaków z Orli", gdyż w zespole kilkunastu członków grało na wielu instrumentach strunowych - mandolinach, bałałajkach, bandżolkach, gitarach i harfie.

Od początku działalności zespół cieszył się uznaniem i popularnością w regionie i okolicy, a także w wielu miastach i miasteczkach naszego kraju. Do najbardziej pamiętnych występów należą: koncerty na Centralnych Dożynkach w Lublinie w 1949 i 1955r., w Warszawie w 1957r., na Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w 1952r. i Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów (31.07. - 14.08. 1955r.) na Warszawskim Grochowie. Poza tym występowali w Szczecinie i w Łomży (1955r.), Bielsku Podlaskim i wielu innych miejscowościach Podlasia i Polski.

Osobą najbardziej zaangażowaną od początku działalności zespołu była pani Wiera Wołkowycka, która po powrocie z przymusowych robót w Niemczech zajęła się organizowaniem pracy kulturalno - oświatowej w Orli. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz rozpowszechniania kultury, kilka lat temu została wyróżniona odznaką ministra "Zasłużony Działacz Kultury". Na uznanie zasługują także utalentowani instruktorzy zespołu. Wśród nich byli: Radion Ogijewicz, Jan Saniewski, Mirosław Kadziewicz, Grzegorz Kaczyński, Piotr Niewiński, Józef Januszko, Aleksander Wołkowycki, Mirosław Burzyński. Od 1990r. instruktorami "Orlan" byli muzycy z Białorusi: Walery Kruczkow z Grodna i Sasza Sosnowicz z Mińska. Od ponad 15 lat pracą zespołu nieprzerwanie kieruje Mikołaj Fadin z Grodna wraz ze swą żoną Ludmiłą.

Przez orlański zespół przewinęło się ponad sto osób, zdolnych śpiewaków i muzyków. Pierwsi członkowie zespołu to: Eliasz Kubajewski, Aleksander Kubajewski, Jan Kubajewski, Jan Romaniuk, Michał Kulik, Wiktor Nazarewicz, Mikołaj Murawski, Mikołaj Łopuch, Jarosław Odzijewicz, Jerzy Jodła, Eliasz Odzijewicz, Mikołaj Kubajewski, Jan Wojno, Aleksy Laszewicz, Józef Nazarewicz, Halina Skowron, Halina Piszczatowska, Janka Siwek, Helena Kuntyszew, Maria Karwacka, Matrona Owdzijewicz, Eugenia Gierasimiuk, Eugenia Ryngajło (Chomicka) i Teodozjusz Owdzijewicz (te dwie osoby występują do dziś i mają najdłuższy staż). Obecnie w zespole aktywnie uczestniczą: Nina Gauze, Eugenia Chomicka, Ludmiła Fadin, Maria Odzijewicz, Eugenia Chmielewska, Nina Szymańska, Walentyna Oreszuk, Teodozjusz Owdzijewicz, i Władysław Komarczuk (solista). Zespół do dziś występuje i odnosi sukcesy, zdobywa nagrody i wyróżnienia. Każdego roku przywozi z konkursu "Piosenki Białoruskiej" na etapie centralnym nagrody. W swoim dorobku ma płytę i kasetę.


Created by raptorf22