Podsumowanie projektu

Dnia 17.10.2013 r. w Zespole Szkól w Orli odbyło się podsumowanie projektu "Patrz- Człowiek! W stronę edukacji międzykulturowej" realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Orli od lipca do września. Na spotkaniu podsumowującym projekt zostały odczytane przez młodzież listy do przyszłych pokoleń i zakopane przy nowo otwartym placu zabaw.

Zaprezentowano również materiał zdjęciowy dotyczący realizacji projektu i wyświetlono etiudę filmową pt:"Misiuśko" którą stworzyła młodzież podczas warsztatów fotograficzno - filmowych prowadzonych przez Panią Monikę Banię i Kacpra Pawluka. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom projektu, Pan Anatol Wap Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województw Podlaskiego w Białymstoku wręczył podziękowania.

Created by raptorf22