Filmowe piątki- część II

W ramach projektu: "Patrz-Człowiek"podczas Filmowych piątków Kolo Regionalne przy Zespole Szkół w Orli wyświetliło filmy:
1. Dnia 16.08.2013 r.

  • tematyka żydowska
    2. Dnia 23.08.2013 r.:
  • "I w Orli było kino"
  • "Łączy nas Orla"
  • "Znachorki, szeptuchy, babki..."
  • "Hobby w kalejdoskopie pór roku"









  • Created by raptorf22