LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

 
 

 

 

 


            

 

 

 

 

Leader 2007-2013

 

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" w związku z przygotowaniem do nowego okresu programowania Leadera 2007 - 2013 informuje o możliwości zgłaszania pomysłów na projekty, które posłużą do budowy Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Puszcza Białowieska".

 

We wstępnych fiszkach projektowych prosimy o podawanie podstawowych informacji o proponowanym projekcie (tytuł projektu, rodzaj przedsięwzięcia, itp.) oraz danych wnioskodawcy (imię i nazwisko / nazwa instytucji, adres, telefon, e-mail). Następnie zwracamy się z prośbą o przekazanie do dnia 30 kwietnia 2008 r. przygotowanych w ten sposób ogólnych pomysłów na projekty bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" (17 - 200 Hajnówka, ul. Parkowa 3) lub do koordynatorów w poszczególnych Gminach obszaru LGD "Puszcza Białowieska", wyłonionych podczas cyklu szkoleń, które odbywały się w dniach 7 - 15 kwietnia 2008r:

-       Barbara Bajko - Gmina Białowieża,

-       Monika Dmitruk - Gmina Bielsk Podlaski,

-       Nadzieja Sulima - Gmina Czeremcha,

-       Katarzyna Szyryńska - Gmina Czyże,

-       Jolanta Socha - Gmina Dubicze Cerkiewne,

-       Barbara Ostapczuk, Igor Dzikiewicz - Gmina Hajnówka,

-       Eugenia Kazimieruk - Gmina Kleszczele,

-       Andrzej Rusaczyk - Gmina Narew,

-       Anna Stulgis - Gmina Narewka,

-       Janusz Bobik - Gmina Orla.

 

W przypadku pytań informacje można uzyskać w biurze LGD "Puszcza Białowieska" (tel./fax 085 682 50 26, biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl) lub w poszczególnych gminach obszaru LGD "Puszcza Białowieska".