Aktualności

Gmina Boćki i Orla w strefie objętej ograniczeniami w związku z ASF (strefa czerwona)

Zgodnie z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim zawiadamiam, że w związku z decyzją wykonawczą komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniającą decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (...) cała gmina Boćki oraz cała gmina Orla znalazły się w strefie objętej ograniczeniami (strefie czerwonej).

W związku z powyższym na każde przemieszczenie trzody chlewnej ze stad do rzeźni czy stad/tuczarni wymagane jest pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim oraz świadectwo zdrowia dla trzody chlewnej pochodzącej ze strefy czerwonej. Ponadto w przypadku przemieszczeń zwierząt do rzeźni lub stad/tuczarni konieczne jest pobranie prób i wykonanie badań w kierunku ASF przed każdym przemieszczeniem ze stada.

Wójt
/-/
mgr Piotr Selwesiuk

Regionalizacja ASF woj. podlaskie - aktualizacja z dnia 23.02.2018 r. - plik .xls

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 208 r.
Created by raptorf22