Aktualności

Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

W związku z pismem Ministerstwa Środowiska uprzejmie informuję, iż w latach 2016-2018 będą prowadzone prace związane z monitoringiem siedlisk przyrodniczych, m.in. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym wykonania stosownych obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych

Zobacz pismo Ministra Środowiska
Created by raptorf22