Aktualności

Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian rozporządzenia Ministar Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 679 z późn. zm.) załączam komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest ww. program.

Komunikat dla posiadaczy zwierząt
Created by raptorf22