Aktualności

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie wprowadzenia strefy objętej ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń oraz odszkodowań wypłacanych w wyniku likwidacji choroby zakaźnej i regulacji prawnych w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

W ZWIĄZKU Z WYZNACZENIEM OBSZARU OBJĘTEGO OGRANICZENIAMI NA TERENIE GMIN BIELSK PODLASKI I ORLA ORAZ CZĘŚCI MIASTA BIELSK PODLASKI (GRANICĄ OBSZARU STAJE SIĘ DROGA NR 19 I NR 66) NA WW.OBSZARZE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA TRZODY CHLEWNEJ WEWNĄTRZ OBSZARU I POZA OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI - INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU.

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Odszkodowania wypłacane w wyniku likwidacji choroby zakaźnej
Created by raptorf22