Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. "Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Orli"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera NR 1/2018

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia partnera

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenia


Created by raptorf22