Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Orli został powołany do życia na mocy Uchwały Nr VII/24/79 Gminnej Rady Narodowej z dnia 28 lutego 1979 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury".

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Orli jest Gmina Orla.

Podstawowym celem funkcjonowania GOK jest stworzenie organizacyjnych i materialnych warunków dla prowadzenia, inicjowania i wspierania wszelkich form działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Zespołem Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim, Placówką Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, OSP Orla, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Orlańskiej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli. W ramach prezentacji zespołów folklorystycznych działających przy placówkach kultury kontynuowana jest współpraca z GOK w Dubiczach Cerkiewnych, Hajnówce, Gródku, Czeremsze, Czyżach, Narewce oraz z Zarządem Głównym Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku oraz z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w Białymstoku i Bielsku Podlaskim, Muzeum Białoruskim w Hajnówce. Gminny Ośrodek Kultury promuje również twórczość ludową starając się umożliwić prezentacje wyrobów okolicznych twórców ludowych na wystawach rękodzieła ludowego.

Zobacz stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Orli na www.facebook.com

Zespół folklorystyczny "ORLANIE"

Zespół folkloru autentycznego "MALINKI" z Malinnik"WERWOCZKI"Gminny Ośrodek Kultury co roku organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Codziennie działa kawiarenka internetowa. Organizowane są również różnego rodzaju zajęcia kulinarne, plastyczne, warsztaty fotograficzne, taneczne, teatralne.
Gminny Ośrodek Kultury w Orli - Dyrektor Anna Niesteruk

ul. Spółdzielcza 1

tel. 857392059
Created by raptorf