Gminny Ośrodek Kultury

1 marca 2018 r.

Informacja o wynikach otwartego naboru partnera nr 1/2018 z dnia 24 lutego 2018 r.


30 stycznia 2018 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. "Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Orli"


Gminny Ośrodek Kultury w Orli został powołany do życia na mocy Uchwały Nr VII/24/79 Gminnej Rady Narodowej z dnia 28 lutego 1979 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury".

Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Orli jest Gmina Orla.

Podstawowym celem funkcjonowania GOK jest stworzenie organizacyjnych i materialnych warunków dla prowadzenia, inicjowania i wspierania wszelkich form działalności kulturalnej.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa grupa teatralna "Korniki", oraz Koło Fotograficzne. Gminny Ośrodek Kultury w Orli co roku organizuje aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych Swoją działalność przy GOK kontynuują: zespół folklorystyczny "ORLANIE", zespół folkloru autentycznego "MALINKI" z Malinnik, zespół "WERWOCZKI" oraz młodzieżowa grupa wokalna "FERMATA".

Zespoły stanowią wizytówkę artystyczną i kulturową gminy Orla, prezentując swój repertuar na różnego rodzaju Przeglądach, Festiwalach i Konkursach. Kultywują tradycje śpiewacze ,oraz gwarę i obrzędy naszej gminy.

Cykliczne imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK:

♦ Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka


♦ Festyn "Na Meży"


♦ Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep


♦ Białoruski festyn Ludowy "Orlańskie Spotkania"


♦ "Pamięć Trwa" obchody rocznicy ostatecznej zagłady orlańskich Żydów


"Orlanie"

Początek historii zespołu przypada na rok 1946. Początkowo nosił on nazwę "Mandolinistów - Śpiewaków z Orli". Założycielem, kierownikiem i dyrygentem był wówczas Pan Rodion Ogijewicz.

Przez orlański zespół przewinęło się ponad sto osób, zdolnych śpiewaków i muzyków. Wysoki poziom artystyczny to w znacznej mierze wynik pracy instruktorów muzycznych. Byli nimi: Rodion Ogijewicz, Jan Saniewski, Mirosław Kadziewicz, Grzegorz Kaczyński, Piotr Niewiński, Józef Januszko, Aleksander Wołkowycki, Mirosław Burzyński.

Od lat 90 tych zespół pod nazwą "Orlanie" był prowadzony przez instruktorów z Białorusi - Walerego Kruczkowa z Grodna i Saszę Sosnowicz z Mińska. Obecnie od 25 lat nieprzerwanie pracą zespołu kieruje Pan Mikołaj Fadin z Grodna, w pracy pomaga mu żona Ludmiła, która zajmuję się choreografia zespołu. Zespół "Orlanie" ze swoim wspaniałym dorobkiem artystycznym jest wizytówką gminy Orla. Przyczynił się do pielęgnowania i upowszechniania miejscowej kultury i języka. W ich repertuarze znajdują się pieśni w języku: białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim. W swoim dorobku zespół ma dwie płyty.

Młodzieżowy zespół "Fermata" powstał w 2004 roku. W skład zespołu wchodzi młodzież w wieku szkolnym, w ich repertuarze możemy znaleźć piosenki w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Zespół Fermata występuje na różnego rodzaju przeglądach ,festynach, imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie woj. podlaskiego. Muzycznym kierownikiem zespołu jest pan Wołodymir Rewa.

"Werwoczki"

Zespół powstał w listopadzie 2008 r. Kierownikiem zespołu jest pan Wołodymyr Rewa, "Werwoczki" pomimo swojego krótkiego stażu stały się nową wizytówką Orli. Poprzez udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach, w których zajmuje czołowe miejsca, zespół promuje osiągnięcia swojej miejscowości i gminy. W ich repertuarze znajdziemy piosenki białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, polskie jak również w miejscowej gwarze.

Zespół folkloru autentycznego - "Malinki" powstał w 1998 r. Inicjatorem powstania zespołu był Stefan Kopa, kierownikiem zespołu jest Pani Wiera Niczyporuk. Zespół kultywuje miejscowy folklor, śpiewając pieśni charakterystyczne dla wsi Malinniki, przedstawia również różnego rodzaju obrzędy związane z weselem, chrztem, żniwami. Jest to jedyny zespół w naszej gminie, który prezentuje folklor w najczystszej jego postaci. To dzięki nim możemy usłyszeć pieśni śpiewane przez nasze prababki i babki, zobaczyć i przekazać naszym następcom piękno dawnych zwyczajów. W 2013 r. ukazała się pierwsza płyta zespołu.Zobacz stronę Gminnego Ośrodka Kultury w Orli na www.facebook.com


Gminny Ośrodek Kultury w Orli - Dyrektor Anna Niesteruk

ul. Spółdzielcza 1

tel. 857392059

e-mail: gok-orla@wp.pl
Created by raptorf