Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Orli jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, która została powołana do życia w 1948 roku. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami, przepisami wynikającymi z tych ustaw oraz statutu biblioteki. Obowiązki dyrektora GBP w Orli pełni Karina Jaroszewicz.

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.


Stan księgozbioru wynosi blisko 13 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteczne składają się z kolekcji dokumentów publikowanych tradycyjnie i gromadzonych przez wiele lat.

Biblioteka posiada duży zasób lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno-naukową oraz bogaty księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu.


Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli działa Biblioteczne Koło Naukowe, Lokalny Klub Kodowania oraz prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego. Dodatkowo odbywają się spotkania autorskie, tematyczne, wystawy, odczyty oraz imprezy kulturalne. Akcentowane są także ważniejsze wydarzenia i rocznice literackie.

Wszyscy pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli uczestniczą w szkoleniach, zwłaszcza organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku. Pozwala to wnieść dużo nowych i kreatywnych pomysłów w pracę biblioteki.


Gminna Biblioteka Publiczna w Orli

ul. Bielska 32

tel. 857392129

bp-orla@wp.pl

Created by raptorf