Czystość i porządek w Gminie (po zmianach)

Najważniejsze informacje

Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Orla w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.


UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ORLA - ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORLA W OKRESIE VIII - XII 2017HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORLA W OKRESIE VIII - XII 2017


WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Przydomowy kompostownik - zasady skutecznego kompostowaniaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Orla dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą

Informacja przypominająca o terminach uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty


Dokumenty do pobrania

pobierz wzór - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

pobierz wzór wniosku      pobierz wzór oświadczenia
Created by raptorf