Aktywna rodzina w Gminie Orla - 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. będzie realizował projekt systemowy pt. "Aktywna rodzina w Gminie Orla" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Aktywna rodzina w Gminie Orla - ogłoszenie     

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Aktywna rodzina w Gminie Orla - harmonogram szkoleń wrzesień 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - harmonogram szkoleń październik 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu wrześniu 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu październiku 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - harmonogram szkoleń listopad 2011 r.     

Aktywna rodzina w Gminie Orla - Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu listopadzie 2011 r.     


Created by raptorf