Aktywna rodzina w Gminie Orla

Realizacja projektu "Aktywna rodzina w Gminie Orla" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu październiku 2009 roku     

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu wrześniu 2009 roku     

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2009 roku     

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu za okres maj - lipiec 2009 roku     

Harmonogram szkoleń w okresie wrzesień - październik 2009 roku     

Harmonogram szkoleń w okresie czerwiec - październik 2009 roku     


Created by raptorf