Aktualności

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA WYGONOWSKA

W miejscowości Wólka Wygonowska powstała nowa świetlica wiejska. Świetlicę wybudowano w ubiegłym roku, a w bieżącym roku przeprowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz utwardzono teren przed budynkiem kostką betonową. W miesiącu wrześniu br. Gmina Orla otrzymała oficjalne pozwolenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim na użytkowanie świetlicy. Budynek został wyposażony w meble i podstawowy sprzęt i już w najbliższym czasie zostanie udostępniona mieszkańcom wsi Wólka Wygonowska i Moskiewce.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 254 621,60 zł, które stanowiły środki budżetowe Gminy Orla.

Created by raptorf22