Reprezentanci Gminy Orla na Placu Teatralnym w Warszawie

17 maja 2009r w Warszawie na Placu Teatralnym odbyła się prezentacja gmin wiejskich o charakterze festynowo-wystawowo-targowym zorganizowana przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Nasza Gmina tak jak w roku ubiegłym reprezentowała swoje walory, a swój dorobek mogli zaprezentować twórcy ludowi z terenu naszej gminy.

Na naszym stoisku można było zobaczyć wyroby: Zoji Majstrowicz, Włodzimierza Cetry - wyroby ze słomy, Wiery Niczyporuk - jajka, bułki i korowaje z pieca czy sery oraz tkane ręcznie dywany, Walentyny Marcinkiewicz - wyszywane obrusy, ręczniki, słodkie bułeczki , Krystyny Grygoruk- wyroby z papieru oraz szydełkowe obrusy, Olgi Niesteruk - tradycyjne podlaskie wyroby takie jak pasztet, swojska kiełbasa, chleb czy nalewka.

Po raz pierwszy miał okazje promować Nasza Gminę nowopowstały zespół "Werwoczki" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury wykonujący różny repertuar a przede wszystkim lokalny folklor, pieśni białoruskie i ukraińskie, polskie oraz rosyjskie.


Created by raptorf22