Aktualności

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniach 30 i 31 lipca 2010 r. po raz pierwszy na terenie Gminy Orla została zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. We wszystkich sołectwach Firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku nieodpłatnie odbierała w/w odpady od mieszkańców gminy. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez Wójta Gminy Orla. Świadczy o tym ilość przekazanych do utylizacji elektrośmieci. Łącznie z terenu gminy zebrano 11 kontenerów odpadów niebezpiecznych. Najwięcej mieszkańcy przekazali starych telewizorów, lodówek, pralek i radioodbiorników.

Akcja będzie kontynuowana w latach następnych.

Created by raptorf22