Aktualności

DWADZIEŚCIA LAT SAMORZĄDU GMINY ORLA

W dniu 2 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli z udziałem władz powiatowych, przedstawicieli kościołów funkcjonujących na terenie gminy Orla, władz gminnych, radnych obecnej i byłych kadencji, pracowników samorządowych odbyły się uroczyste obchody 20-lecia samorządu terytorialnego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Ks. mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, Pastor Mikołaj Kuptel - Zwierzchnik Kościoła Chrześcian Baptystów Zbór w Orli, Ks. mitrat Leon Sajewicza- Proboszcz Parafii Prawosławnej w Wólce Wygonowskiej, Ks. prot. Jan Stepaniuk - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Szczytach - Dzięciołowo, Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Ks. mitrat Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli oraz Pan Mirosław Bałło- członek Zarządu Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim.Uroczystość otworzyła i prowadziła Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Urzędu Gminy Orla. Korzystając z okazji przypomniała zebranym, iż powstanie samorządowych gmin przyczyniło sie do aktywizacji społeczności lokalnych, które zyskały prawo do samodzielnego podejmowania działań na rzecz rozwoju gmin - swoich małych ojczyzn. Przedstawiła również krótkie kalendarium z dziejów samorządu gminy Orla.

Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla w swoim wystąpieniu stwierdził, iż w okresie ostatniego dwudziestolecia działalność samorządu gminy Orla koncentrowała się na trzech strategicznych obszarach: infrastrukturalnym, kulturalnym oraz inwestycyjnym. Władze gminy Orla inwestowały w rozbudowę infrastruktury technicznej, zwracając szczególną uwagę na modernizację dróg, gdyż są one jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju danego regionu. Wójt podkreślił, że okres ostatnich czterech lat to proces intensyfikacji rozwoju gminy Orla. Do najważniejszych osiągnięć mijającej kadencji zaliczył: pozyskanie inwestora - grupy IKEA, który wybuduje w obrębie wsi Koszki i Topczykały fabrykę płyt HDF, pozyskanie inwestora firmy NORDEX, która wybuduje na terenie gminy Orla "Farmę Wiatrową Orla oraz sukcesywna rozbudowa infrastruktury technicznej. Wójt podkreślił, iż jego zamiarem jest stworzenie gminy szanującej i promującej tradycję i dorobek kulturalny, która stawia jednocześnie na edukację i rozwój przedsiębiorczości. W swoim wystąpieniu podziękował także byłym i obecnym radnym, pracownikom samorządowym gminy, a także wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają gminę Orla.
Zaproszeni goście, w czasie swoich wystąpień podkreślili widoczny rozwój naszej gminy - szczególnie w mijającej kadencji. Zarówno Starosta Bielski jak i Wicestarosta Bielski zwrócili uwagę na znaczenie dla gminy Orla jak i regionu podlaskiego budowy fabryki płyt HDF. Życzyli Wójtowi wytrwałości i wielu sukcesów w kreowaniu pozytywnego wizerunku i dalszego dynamicznego rozwoju gminy Orla.Wójt Gminy Orla zaproszonym gościom przekazał pamiątkowe ryngrafy, a przybyli na uroczystość radni otrzymali podziękowania.Miłym podsumowaniem uroczystości było wystąpienie Pana Piotra Niczyporuka - radnego w latach 1990-1994, który wręczył Wójtowi bukiet kwiatów i "złotą" podkowę na szczęście.Uroczystość zakończyła się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież Zespołu Szkół w Orli oraz występem zespołu Werwoczki, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

Created by raptorf22