"Malinki" z Malinnik na Wigilii Chłopskiej w Suwałkach

W dniu 19 grudnia 2009r. zespół "Malinki" z Malinnik uczestniczył w XVIII Wigilii Chłopskiej, która odbyła się w Suwałkach w restauracji "Na Starówce". W spotkaniu wzięło udział 300 osób zrzeszonych w dwudziestu zespołach folklorystycznych z Suwalszczyzny. Oprócz rodzimych artystów wystąpili także przedstawiciele mniejszości litewskiej i białoruskiej. Zespół nasz zaprezentował scenkę kolędniczą wykonaną w gwarze z naszego regionu. Były życzenia, opłatek, prosfora, wigilijne potrawy i wspólne kolędowanie.


Created by raptorf22