ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORLI

Dnia 18 sierpnia 2009 r. zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby OSP Orla. Zakup został dofinansowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł. Oficjalne przekazanie samochodu jednostce OSP Orla oraz wyświęcenie pojazdu nastąpi 30 sierpnia 2009 r. podczas Festynu Kultury Białoruskiej "Orlańskie Spotkania".


Created by raptorf22