BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WÓLKA WYGONOWSKA

Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wygonowska. W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawcę robót wyłoniono Firmę Usługowo-Budowlaną "Wróblewski" z Bielska Podlaskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 15 grudnia 2009 r. W tym okresie zostaną zrealizowane następujące prace:

  • budowa budynku świetlicy wraz z więźbą dachową,
  • przykrycie dachu,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie schodów,
  • wykonanie elewacji budynku.

Created by raptorf22