Aktualności

Oficjalna wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Mołdawii z udziałem Wójta Gminy Orla

W dniach 2-4 grudnia b.r. odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Republice Mołdawii. Do wzięcia udziału w tej wizycie zostało zaproszonych pięciu samorządowców z całego kraju, w tym Wójt Gminy Orla. Program wizyty obejmował m.in. spotkanie z mieszkającą w Mołdawii Polonią, udział w Seminarium Samorządności Lokalnej oraz inne spotkania. Podczas konferencji poświęconej doświadczeniom demokracji lokalnej w procesie transformacji, samorządowcy z Polski zaprezentowali zmiany jakie zaszły w ich gminach w ostatnich latach.

Spotkanie z Prezydentem RP było dobrą okazją do rozmów na temat sytuacji samorządów, stanu ich finansów. Było również okazją do bliższego przedstawienia Panu Prezydentowi różnorodności wyznaniowej i narodowościowej Gminy Orla, a także do przekazania zaproszenia do odwiedzenia naszej gminy.

Created by raptorf22