Aktualności

Wigilia dla Samotnych

Wigilijny wieczór to czas spotkań z bliskimi, czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też 6 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Orli odbyła się "Wigilia dla Samotnych" organizowana, jak co roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Z zaproszenia na świąteczny poczęstunek skorzystało 35 samotnych mieszkańców gminy Orla, którzy z różnych powodów nie mogli z rodziną spędzić tego wyjątkowego wieczoru.

Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Ksiądz prot. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Ksiądz Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Dymitr Martynowicz - psalmista Parafii Prawosławnej w Orli, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy.

Wigilijne spotkanie umiliły wspólnie śpiewane kolędy, a na zakończenie, każdemu uczestnikowi zostały wręczone upominki.

Created by raptorf22