WIGILIA DLA SAMOTNYCH

W dniu 6 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół w Orli po raz kolejny władze samorządowe gminy Orla spotkały się z osobami samotnymi aby w tym szczególnym dla wyznawców prawosławia dniu podzielić się prosforą.

Przy wigilijnym stole na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw zasiadło 28 mieszkańców Gminy Orla. W uroczystości udział wzięli także Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Ksiądz prot. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Ksiądz Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Dymitr Martynowicz - psalmista Parafii Prawosławnej w Orli, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Irena Odzijewicz - Sekretarz Gminy. Wigilia rozpoczęła się od wspólnej modlitwy. Ksiądz Anatol Tokajuk oraz Ksiądz Mirosław Czurak pobłogosławili potrawy, a następnie złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

Życzenia świąteczne zgromadzonym złożył także Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy. Życzył wszystkim zebranym zdrowych i spokojnych Świąt oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

Spotkanie uświetniły występy zespołów: "1/3" działający przy Zespole Szkół w Orli, zespół "Fermata" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli. Kolędy i piosenki Bożonarodzeniowe zaprezentował chór młodzieżowy działający przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Michała Archanioła w Orli.

Zespół "Fermata"

Zespół "1/3"

Chór młodzieżowy działający przy Parafii Prawosławnej w Orli

W trakcie "Wigilii dla Samotnych" odbyło się także wspólne śpiewanie kolęd. Na zakończenie spotkania zaproszeni mieszkańcy otrzymali drobne upominki.

"Wigilia dla Samotnych" została zorganizowana jak co roku przez Wójta Gminy Orla i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.


Created by raptorf22