Aktualności

Twórcy Ludowi z Gminy Orla w Warszawie

W dniu 8 czerwca 2008 r. twórcy ludowi z Gminy Orla wzięli udział w imprezie o charakterze festynowo - wystawowo - targowej pn. "Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie". Impreza miała miejsce na Placu Teatralnym w Warszawie. Gminę naszą reprezentowali:
Pani Olga Niesteruk, Pani Krystyna Grygoruk oraz Pan Włodzimierz Cetra prezentując wyroby ze słomy, papieru, haft i wyszywanie.


Created by raptorf22