Aktualności

89 tysięcy dotacji na tablice dwujęzyczne

Na terenie gminy Orla trwa montaż tablic informacyjnych z dodatkowymi nazwami miejscowości w języku białoruskiej mniejszości narodowej.

We wrześniu 2009 r. Rada Gminy Orla podjęła uchwałę Nr XXV/211/09 w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku białoruskiej mniejszości narodowej. Z dniem 11 stycznia b.r. Gmina Orla została wpisana do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości.

Możliwość wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości dała ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Gmina Orla jest pierwszą gminą na Podlasiu, gdzie zostaną usytuowane dwujęzyczne tablice z językiem białoruskim. Oprócz naszej gminy na terenie całej Polski jest jeszcze 40 gmin, które skorzystały z możliwości prawnej i wprowadziły podobne tablice (np. język niemiecki, kaszubski).

Koszt wymiany tablic wynosi 89 877,33 zł i w całości zostanie pokryty ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tablice z nazwami miejscowości pojawią się w 25 miejscowościach gminy Orla do dnia 10 października 2011 r.

Created by raptorf22