SPASAUSKIJA ZAPUSTY KOSZKI 2009

W dniu 9 sierpnia 2009 r. w miejscowości Koszki odbył się festyn "Spasauskija Zapusty". Okazją do organizacji festynu było oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej, której wyświęcenia dokonał Ks. Mirosław Czurak - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu.

Imprezę rozpoczął Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla witając serdecznie przybyłych gości oraz wszystkich uczestników festynu.

W imprezie uczestniczyli: Pan Piotr Bożko Wicestarosta Bielski, Pan Mirosław Bałło członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Pan Aleksander Klin Przewodniczący Rady Gminy Orla, radni oraz mieszkańcy wsi.

W imieniu mieszkańców wsi Koszki Pani Dorota Burak - Sołtys wsi podziękowała serdecznie Wójtowi Gminy za wyremontowanie świetlicy wiejskiej.

W czasie trwania imprezy wystąpiły "Wasiloczki"

"Małanka"

"Rodyna"

Oraz zespół "Biesiadniki".

Na scenie wystąpiły także zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli:

"Werwoczki"

"Orlanie"

"Malinki"


Created by raptorf22