Aktualności

Spasauskija zapusty

W dniu 10 sierpnia 2008 r. we wsi Krywiatycze odbył się festyn "Spasauskija zapusty". Już po raz trzeci mieszkańcy gminy Orla oraz okolicznych miejscowości z sąsiednich gmin mieli możliwość uczestniczenia w imprezie prezentującej amatorskie i artystyczne zespoły wykonujące utwory w języku białoruskim. Głównymi organizatorami festynu byli Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Orla. Festyn rozpoczął Wójt Gminy Orla Pan Piotr Selwesiuk, witając serdecznie wszystkich mieszkańców gminy, okolic oraz przybyłych gości. Wójt podziękował Przewodniczącemu Aleksandrowi Klinowi za dotychczasową społeczną pracę na rzecz rozwoju kultury, wręczając pamiątkowy ryngraf.

Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Pan Aleksander Klin oraz Wicestarosta Bielski Pan Piotr Bożko.

Festyn prowadziła Pani Anna Niesteruk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli.

W czasie trwania imprezy wystąpili: "Kuranty" z Bielskiego Domu Kultury

"Zespół Młodzieżowy GOK"

"Malinki"

"Wasiloczki"

"Małanka"

"Chmielewskija Wołociuhi" z Białorusi

"Orlanie"

"Kalina"

Zgromadzeni brali udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez ten zespół.

Festyn zakończył się zabawą taneczną z zespołami "Mejk" i "Serwer".


Created by raptorf22