Aktualności

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDUTACH

W dniu 30 czerwca 2011 roku została zakończona realizacja projektu pt.: "Remont świetlicy wiejskiej w Redutach" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 54 652,31 zł. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 44 507,57 zł, w tym kwota dofinansowania 25 000,00 PLN.

Prace remontowe obejmowały:
- roboty rozbiórkowe,
- wymiana stolarki okiennej,
- ocieplenie budynku,
- wykonanie zadaszenia budynku.

Planowany termin złożenia wniosku o płatność upływa 30 września 2011 roku.

Created by raptorf22