UROCZYSTE OTWARCIE NOWOWYREMONTOWANEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRYWIATYCZE

W dniu 21 listopada 2009 r. w miejscowości Krywiatycze odbyło się uroczyste otwarcie nowowyremontowanej świetlicy wiejskiej. Inwestycja kosztowała 158 854,36 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 97 854,36 zł, pozostałe koszty - 61 197,99 zł zostały poniesione z budżetu gminy.

W uroczystości uczestniczyli: Ks. Mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, Ks. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli, Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Mirosław Bałło - Członek Zarządu Powiatu Bielskiego, Pani Jadwiga Bogucka - Skorochodzka - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Pan Radosław Gierałtowski - pracownik Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Irena Rengajło - Przewodnicząca Komisji ds. Samorządu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla, Pani Anna Zagrobska - Radna Rady Gminy Orla oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Krywiatycze.

Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla w swoim wystąpieniu podziękował przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za wsparcie realizacji inwestycji. W dalszej wypowiedzi stwierdził, iż oddana do użytku nowowyremontowana świetlica jest wizytówką sołectwa i przez następne lata z pożytkiem będzie służyć mieszkańcom.

Pani Jadwiga Bogucka - Skorochodzka, która w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa pogratulowała Wójtowi uroczystego otwarcia świetlicy. Stwierdziła, iż takie działanie jest wymownym przykładem gospodarności lokalnych władz.

Poświęcenia wyremontowanej świetlicy dokonali: Ks. Mitrat Aleksander Tokarewski - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli oraz Ks. Anatol Tokajuk - Wikariusz Parafii Prawosławnej w Orli.

Na zakończenie oficjalnego otwarcia mieszkańcy sołectwa Krywiatycze podziękowali Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy za zaangażowanie w remont budynku świetlicy, pełniącej we wsi rolę centrum życia kulturalnego i społecznego.

Galeria zdjęć


Created by raptorf22