Aktualności

We wsiach Gredele i Dydule trwa finansowany przez Gminę Orla remont świetlic. Wymieniono pokrycie dachowe oraz drzwi wejściowe w świetlicy wiejskiej w Gredelach. W Dydulach odmalowano już wnętrze świetlicy i trwa malowanie budynku z zewnątrz.


Created by raptorf22