OTWARCIE BIURA SWEDSPAN POLSKA

W dniu 12 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie biura nowo powstałej spółki należącej do koncernu IKEA - SWEDSPAN POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele Grupy IKEA: Pan Marian Grabiński, Pani Ewa Radecka, Pan Knut Gullesen - członek Zarządu spółki, Christian Gunther Schwarz- członek Zarządu, pracownicy nowo powołanej spółki, a także zaproszeni goście: Pan Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy, reprezentanci Nadleśnictwa obwodu Grodzieńskiego na Białorusi oraz przedstawiciele Nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim i Nurcu.

Uroczystość otworzył Gullesen Knut członek Zarządu spółki, który powitał serdecznie wszystkich zebranych. Zaprezentował projekt budowy nowoczesnej fabryki płyt HDF na gruntach miejscowości Koszki i Topczykały gm. Orla wykorzystującej najnowsze technologie do przerobu drewna. Przedstawił strukturę organizacyjną Grupy IKEA oraz strukturę spółki Swespan Polska powołanej do realizacji projektu. Budowa fabryki zgodnie z przyjętymi założeniami rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2010 r. Inwestycja zostanie oddana do użytku do 1 maja 2011 r. Drewno będzie pozyskiwane z zasobów Polskich Lasów Państwowych oraz z terenów nadleśnictw na Białorusi.

W trakcie uroczystości głos zabrał również Pan Schwarz Christian Gunther, który zapewnił wszystkich, iż w dalszym ciągu będzie się rozwijać dobra współpraca z władzami samorządowymi, leśnymi oraz z przedstawicielami Białorusi.

Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym, a w szczególności Marianowi Grabińskiemu i Zarządowi Swedsapan Polska za realizację tak ważnego dla naszego regionu przedsięwzięcia, jakim jest budowa fabryki. Wójt stwierdził, iż tego typu inwestycja jest szansą dla rozwoju nie tylko gminy Orla, ale całego regionu podlaskiego. Zadeklarował dalszą współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

od lewej Pan Marian Grabiński, Pani Ewa Radecka, Pan Piotr Selewsiuk

Pani Ewa Radecka i pracownicy nowo powstałej spółki


Created by raptorf22