SPOTKANIE POLITYKÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Z MIESZKAŃCAMI GMINY ORLA

W dniu 6 grudnia 2009 r. w remizie strażackiej w Orli odbyło się spotkanie polityków Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami gminy Orla, zorganizowane w ramach akcji "Tak! POlskiej wsi".

W spotkaniu udział wzięli: Robert Tyszkiewicz - Poseł na Sejm RP, Jarosław Zygmunt Dworzański - Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty, Jarosław Malinowski - przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także przedstawiciele gminy Orla w osobach: Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zebranie było okazją do zapoznania mieszkańców gminy z wdrożonymi dotychczas programami rządowymi skierowanymi w szczególności do rolników i polskiej wsi. Miało też na celu lepsze poznanie problemów mieszkańców wsi i skuteczne im przeciwdziałanie.

Robert Tyszkiewicz omówił kwestie dotyczące efektywnego wykorzystywania unijnych środków na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Podkreślił znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaznaczył, że dzięki temu posunięciu Polska pozyskała pieniądze, które dają szansę na wzrost cywilizacyjny obszarów wiejskich oraz zmniejszenie różnic pomiędzy miastem a wsią. Poseł przedstawił również projekt ustawy w sprawie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych.

Jarosław Zygmunt Dworzański - Marszałek Województwa, omówił kwestie dotyczące zasad podziału środków z UE na realizację poszczególnych projektów. Wypunktował zadania, na które gmina Orla uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wśród licznych kwestii poruszanych przez uczestników spotkania znalazły się sprawy: usuwania azbestu, dostępu do Internetu, reformy systemu oświaty oraz problemy, z którymi boryka się służba zdrowia. Nie zabrakło także tematów typowo rolniczych jak dopłaty bezpośrednie dla rolników, rejestracja zwierząt.

Spotkanie przebiegło w miłej i weekendowej atmosferze. Działacze PO chętnie odpowiadali na pytania i deklarowali pomoc w sprawach, które są bliskie mieszkańcom wsi.


Created by raptorf22