Aktualności

SPASAUSKIJA ZAPUSTY - DYDULE 2012

W dniu 12 sierpnia 2012 r. w miejscowości Dydule odbył się festyn "Spasauskija zapusty". Festyn rozpoczęli Pani Anna Niesteruk Dyrektor Gminnego Ośrodka w Orli oraz Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla serdecznie witając przybyłych gości i licznie przybyłą publiczność. Na scenie wystąpiły:

  • gościnnie "Kuranty" i "Małanka" z Bielskiego Domu Kultury, "Progress"

  • oraz zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli:

  • "Orlanie",
  • "Malinki",
  • "Werwoczki".
  • Występy zespołów spotkały się z przychylnym przyjęciem mieszkańców gminy i okolic.

    Created by raptorf22