Aktualności

SPASAUSKIJA ZAPUSTY - KRYWIATYCZE 2010

W dniu 8 sierpnia 2010 r. w miejscowości Krywiatycze odbył się już po raz czwarty festyn "Spasauskija zapusty". Organizatorami byli: Wójt Gminy Orla, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli. Zaproszonych gości i uczestników festynu powitała Pani Anna Niesteruk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli. Wśród zaproszonych obecni byli m.in. Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski, Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Jerzy Wasiluk - Wójt Gminy Czyże, Pan Mirosław Bałło - Członek Zarządu Powiatu Bielskiego.

Artystyczne występy w białoruskim klimacie zespołów Haradnica z Grodna na Białorusi, Kalinka z Gródka, Wasiloczki i Małanka z Bielska Podlaskiego, Kapela Chutar z Gródka oraz zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli - Orlan i Werwoczki, spotkały się z ciepłym i serdecznym przyjęciem zgromadzonej licznie publiczności.

FOTOREPOORTAŻ

Anna Niesteruk Dyrektor GOK w Orli

Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla

Piotr Bożko Wicestarosta Bielski

Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże

Wójt wręcza sołtysowi pamiątkowe zdjęcie z okresu remontu świetlicy wiejskiej

Zespół Orlanie

Solowy występ Rafała Zdanowicza

"Chutar"

"Kalinka"

"Wasiloczki"

"Małanka"

"Haradnica" z Grodna

"Werwoczki"

Created by raptorf22