Aktualności

W dniu 10 grudnia 2007 r. Wójt Gminy Orla Pan Piotr Selwesiuk gościł w Urzędzie Gminy przedstawicieli firmy Catral Export z Hiszpanii na czele z Panem Manuelem Latorre Ruiz. Podczas spotkania zostały omówione kwestie dotyczące utworzenia w Orli na bazie budynków byłej Spółdzielni Produkcji i Usług Rolnych, oddziału firmy Catral Export, w którym będą produkowane wyroby z wikliny i drewna na export do Europy Zachodniej.


Created by raptorf22