Aktualności

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ORLI

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej (II etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. nr geod. 481 w Orli.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 2 743 068,72 zł, z tego 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w wysokości 1 655 412,73 zł zostanie pokryte z funduszy unijnych.

Realizację zadania zlecono Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Siemiatyczach, wyłonionemu w drodze przetargu.

Planowany termin zakończenia inwestycji - 20 sierpnia 2010 r.

Created by raptorf22