Aktualności

Sady na szlaku - czyli jak zarobić na turystyce chroniąc bioróżnorodność

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" i Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących odnowy i pielęgnacji tradycyjnych, wysokopiennych sadów. Warsztaty są pierwszym etapem projektu " Sady na szlaku - czyli jak zarobić na turystyce chroniąc bioróżnorodność". Warsztaty odbędą się 6 października 2007r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia w Puchłach 62 (gmina Narew), a poprowadzi je specjalista z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach mgr inż. Grzegorz Hodun. W programie poza częścią teoretyczną zostanie zaprezentowana technika pielęgnacji i cięć w tradycyjnym starym sadzie. Do udziału w warsztatach zapraszamy mieszkańców gmin wiejskich z obszaru objętego Lokalną Grupa Działania "Puszcza Białowieska", w szczególności zaś agrokwaterodawców i rolników posiadających w swoich gospodarstwach przynajmniej kilka egzemplarzy drzew tradycyjnych odmian jabłoni, grusz czy śliw. Udział w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów odbędzie się również rozpoznawanie tradycyjnych odmian z naszego regionu, prosimy więc o zabranie ze sobą po kilka egzemplarzy jabłek i grusz. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 4 października 2007. Tel. (085) 682 50 26 lub (085) 743 73 23, kom. 0 602 430 772.

Założeniem projektu jest zwiększenie dochodów niskotowarowych gospodarstw w regionie Puszczy Białowieskiej poprzez zorganizowanie i wdrożenie systemu sprzedaży owoców tradycyjnych odmian drzew i krzewów, turystom przebywającym w regionie, w oparciu o sieć agrokwater i szlaków turystycznych. Projekt skierowany jest do rolników, agrokwaterodawców, młodzieży i turystów. Głównymi beneficjentami są rolnicy posiadający niewielkie, niskotowarowe gospodarstwa rolne z dobrze zachowanymi tradycyjnymi sadami przydomowymi. Projekt obejmie obszarowo 10 gmin wiejskich (Białowieża, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla). W trakcie działań najpierw zostaną zinwentaryzowane stare sady z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. Inwentaryzacja zostanie wykonana na bazie zdjęć lotniczych przy wykorzystaniu Geograficznych Systemów Informacyjnych (Geographic Information System - GIS) i zweryfikowana terenowo. Pozwoli stworzyć zintegrowaną, przestrzenną bazę danych tradycyjnych sadów przydomowych, ocenić stan zachowania sadów w regionie i będzie podstawą do planowania i realizacji kolejnych etapów projektu. Wprowadzone dane na temat sadów, gospodarstw agroturystycznych i szlaków turystycznych pozwolą na proste powiązanie informacji i jej analizę w celu wytypowania potencjalnych gospodarstw. W co najmniej 30 sadach po uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych, rolnicy przeprowadzą prace pielęgnacyjne i odmłodzeniowe. Wszystkie włączone do projektu sady zostaną oznakowane oraz umieszczone na ulotce informacyjnej z mapą, która będzie dostępna w punktach informacji turystycznej, hotelach i agrokwaterach oraz w Internecie na stronach WWW przeznaczonych dla turystów. Owoce z 30 sadów zostaną zaoferowane do sprzedaży turystom w systemie agrokwater zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym ŻUBR oraz bezpośrednio na szlakach turystycznych z sadu rolnika. Zostaną założone trzy niewielkie szkółki z tradycyjnymi odmianami, które zasilą w kolejnym etapie projektu sady przydomowe.


Created by raptorf22