REMONT ULICY WYZWOLENIA W ORLI

W celu poprawy warunków użytkowych drogi na ulicy Wyzwolenia w Orli na odcinku 200m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Remont znacznie poprawił warunki techniczne oraz bezpieczeństwo ruchu na odnowionym odcinku jezdni.


Created by raptorf22