Aktualności

Remont ulicy Konopnickiej w Orli

3 lipca rozpoczął się remont ul. M. Konopnickiej w Orli oznaczonej nr geodezyjnym 153. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą MAKSBUD Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim., w ramach której wykonawca dokona:
- wymiany krawężników,
- przebudowy jednostronnego chodnika,
- przebudowy wjazdów do posesji,
- ułożenia nowej warstwy ścieralnej na jezdni.
Prace posuwają się dość sprawnie i szybko.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


Created by raptorf22