Aktualności

REMONT ULICY SIENKIEWICZA I CZĘŚCI ULICY ARMII CZERWONEJ W ORLI

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. "Remont drogi gminnej Nr 108279 B, oznaczonej numerem geodezyjnym 570 - ulicy H. Sienkiewicza w Orli, o długości 560 m oraz części drogi gminnej Nr 108280 B oznaczonej numerem geodezyjnym 85 - ulicy A. Czerwonej w Orli, o długości 570 m".

Na odcinku o łącznej długości 1,130 km wykonawca - firma MAKSBUD z Bielska Podlaskiego dokona ułożenia nakładki z masy bitumicznej, wykona jednostronny chodnik na ul. Sienkiewicza, jak również wjazdy do posesji.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 652 251,16 zł, z tego 50% kosztów inwestycji w wysokości 326 125,00 zł zostanie pokryte w ramach pozyskanych środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Planowany termin realizacji zadania - do 31 lipca 2010 r.


Created by raptorf22