Aktualności

Trwają prace związane z zagospodarowaniem centrum miejscowości Orla

Trwają prace remontowe parku zieleni w Orli w ramach zadania "Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla". Do tej pory firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Bołtryk z Białegostoku przeprowadziła roboty rozbiórkowe alejek, usunęła część drzewostanu, stare ławki oraz kosze. Ułożono przewody elektryczne oświetlenia parku.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe na placu zabaw dla dzieci.

Created by raptorf22