Aktualności

Rozpoczęto przebudowę ulicy Krzywej w Orli. Dnia 16 sierpnia 2007 r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Bielsku Podlaskim, które zaoferowało realizację zamówienia za 378 484,26 zł. Przewidywany termin realizacji zadania upływa 24 listopada 2007 r.


Created by raptorf22