REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRYWIATYCZE

Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej we wsi Krywiatycze, na który Gmina Orla otrzymała dofinansowanie w wysokości 97 656,37 zł w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego, jako wykonawcę robót wyłoniono przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych WYGODA Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące prace:

  • - wymiana podłóg drewnianych na betonowe, w celu ułożenia płytek gresowych,
  • - wykonanie sufitów podwieszanych,
  • - ocieplenie budynku,
  • - montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • - instalacja centralnego ogrzewania,
  • - wykonanie elewacji budynku,


Created by raptorf22